thuiswinkel-transparant

Piano Taxatie

Piano taxatie en vleugel taxatie

Federatie TMV

Het taxeren van uw piano of vleugel
Aan H.P. Steenhuis zijn twee onafhankelijke Europees gecertificeerde Register Taxateurs van Piano’s en Vleugels verbonden, die met hun decennialange vakervaring u graag ten dienste staan.

Waarom taxeren?
Het doel van een taxatie is het bepalen van een waarde van uw piano of vleugel. Deze waardebepaling kan om verschillende redenen nodig zijn:

  • Verzekering van uw instrument
  • Verkoop van uw instrument
  • Aankoop van een instrument
  • Boedelverdeling bij scheiding of van een nalatenschap
  • Successie
  • Schade expertise (bijvoorbeeld bij brand- of transportschade)
  • Executie (bij faillissement)
  • Geschillen (met bijvoorbeeld de fiscus)
  • Geschillen over uitgevoerde reparaties en restauraties
  • Taxateur

Omdat er veelal financiële en/of emotionele belangen een rol kunnen spelen is het geruststellend te weten dat u kunt vertrouwen op de deskundigheid van een onafhankelijk persoon: een gecertificeerd Register Taxateur Piano’s en Vleugels. Het door een gecertificeerd Register Taxateur opgesteld taxatierapport wordt dan ook geaccepteerd door officiële instanties als verzekeringsmaatschappijen, notarissen en de Belastingdienst. Een gecertificeerd Register Taxateur staat ingeschreven bij de federatie TMV (Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken). De certificatie is een erkenning van vakbekwaamheid op internationaal niveau conform de internationale ISO/IEC 17024.

Waarom gecertificeerd?

Een gecertificeerd Register Piano Taxateur heeft een zwaar vakexamen afgelegd en moet elke vijf jaar zijn vakbekwaamheid kunnen aantonen om zijn certificering te kunnen behouden. Van een gecertificeerd Register Taxateur wordt behalve deskundigheid ook een grote mate van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid en objectiviteit geëist. De Federatie TMV, de beroepsorganisatie van alle gecertificeerde registertaxateurs in roerende zaken, bewaakt het niveau van de vakbekwaamheid van de aangesloten taxateurs.

Sinds januari 2000 is de beëdiging en de titelbescherming komen te vervallen, doordat de overheid haar wettelijke eisen introk. Omdat iedereen zich sindsdien taxateur mag noemen was de waarborg voor deskundigheid verdwenen. Om dit te voorkomen heeft de Federatie een stichting tot certificatie in het leven geroepen. De huidige eisen zijn te vinden in de “Regelingen SRZ”, en zijn online in te zien via de website van Hobéon. Richtlijn van deze regeling is de internationale norm voor persoonscertificering ISO/IEC 17024 (voorheen EN45013). Certificaathouders kunnen een persoonsgebonden certificaat krijgen en behouden als zij aan alle eisen voldoen. In Nederland zijn slechts vijf gecertificeerde pianotaxateurs. Via deze link kunt u zien welke gecertificeerde Register Taxateur Piano’s en Vleugels zich bij u in de buurt bevinden.

Het piano taxatie rapport

Omdat er verschillende waardebepalingen bestaan, zal een gecertificeerd pianotaxateur u eerst vragen met welk doel u de taxatie wilt laten verrichten. Dit doel bepaalt de waarderingsgrondslag voor de taxatie alsmede de vorm en de uitgebreidheid van de verslaglegging. Soms voldoet een mondelinge taxatie, maar u kunt ook een uitgebreid schriftelijk taxatierapport van ons krijgen, indien gewenst met een uitgebreide technische specificatie van het getaxeerde instrument. Waarden die van een instrument bepaald worden kunnen o.a. zijn: verzekeringswaarde, nieuwwaarde, waarde in het economisch verkeer, onderhandse verkoopwaarde, veilingwaarde, executiewaarde. Op de website van de TMV kun u hier meer over lezen. Een gecertificeerd pianotaxateur is gehouden aan het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en zal deze voldoende afschermen tegen inzage van derden.

Bij alle taxatiewerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.