thuiswinkel-transparant

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons Herroepingsformulier (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (PDF) om aan ons kenbaar te maken dat u van de koop afziet. Gebruik van dit formulier is evenmin verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten voor het retourtransport van grote, zware artikelen (die gelijkvloers staan) kunnen oplopen tot ca. € 320,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugstorten van het geld

Als u uw volledige bestelling teruggestuurd hebt, dan storten we het volledige factuurbedrag, dus ook eventueel aan ons betaalde verzendkosten, terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. We storten het bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van herroeping, terug op uw rekening. Dat doen we altijd op de manier zoals u betaald hebt. We mogen wachten met terugbetalen tot we de geretourneerde artikelen daadwerkelijk retour ontvangen hebben of totdat u een bewijs van verzending hebt verstrekt aan ons, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Retouradres
  • Rijksstraatweg 34-36
  • 9756 AG Glimmen
  • Telefoon: 050 – 4062646
  • info@steenhuispiano.nl

PDF Herroepingsformulier