Privacy- en cookieverklaring H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels

H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. In deze privacy- en cookieverklaring leest u welke gegevens wij van u verzamelen als u onze website bezoekt en hoe wij omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels verwerkt persoonsgegevens over u bij uw bezoek aan onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via bijvoorbeeld ons contactformulier
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Datum en tijdstip waarop u onze website bezoekt
– Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@steenhuispiano.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Het juist weergeven van onze website (mobiele website)

Hoe lang we gegevens bewaren
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Correspondentie via het contactformulier wordt bewaard zolang als nodig voor beantwoording van uw vraag of opmerking.

Delen met anderen
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld voor het bestellen van een product uit onze webshop, en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zie voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen de website van de Consumentenbond.

Voor het analyseren van het gedrag van onze bezoekers op de website maken we gebruik van Google Analytics. Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen hebben wij overeenkomstig de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, uw IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen gegevens met Google gedeeld. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steenhuispiano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@steenhuispiano.nl. H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, ook wel TLS genoemd. De beveiligde verbinding is af te lezen aan de adresbalk met ‘https’ en het hangslotje (SSL certificaat)
– DNSSEC is een extra beveiliging om te voorkomen dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.