thuiswinkel-transparant

Oude Boteringestraat 26

Oude Boteringestraat 26

In 1918 koopt de N.V. piano- en orgelhandel voorheen H.P. Steenhuis het “Winkelhuis met open plaats en vrije achteruitgang naar de Broerstraat, gelegen aan de Oude Boteringestraat 28” van H. Woldendorp. Zo wordt dit vermeld in een advertentie van Woningbureau J.L. La Gro & Zoon in het Nieuwsblad van het Noorden van 13 mei 1918. H.P. Steenhuis is van plan het nieuw aangekochte pand te verbouwen en krijgt in verband daarmee te maken met haar naaste buurman die het hoekpand bezit: de gemeente Groningen. De gemeente worstelt nl. al jaren met een probleem, dat nu dankzij H.P. Steenhuis eindelijk opgelost kan worden.

Het volgende was het geval. Eind 1904 heeft de gemeente Groningen het pand op de hoek van de Oude Boteringestraat – Broerstraat aangekocht van de heer J. Klein Jzn, met als doel dit pand af te breken, teneinde de smalle (schilderachtige, maar onveilige) toegangsweg tot het Academieplein te verbreden. De bedoeling was dit in 1909 gereed te hebben met de inwijding van het nieuwe Academiegebouw, dat na een verwoestende brand in 1906 weer opnieuw opgebouwd was. Maar de uitvoering van dit plan stagneerde, omdat bleek dat er overdekte gang door het huis liep dat niet meeverkocht was en waarop eigenaar de heer Woldendorp nog aanspraak maakte. Nadat H.P. Steenhuis het pand van de heer Woldendorp had gekocht is er overeenstemming bereikt tussen beide partijen. De gemeente kon haar pand afbreken en verkocht een strook aan H.P. Steenhuis, die hierdoor een prachtig nieuw hoekpand voor haar pianozaak kon bouwen.

De Groninger architect J. Prummel heeft het gebouw ontworpen en aanbesteed, waarna het is gebouwd door B. Jansen. Samen met H.P. Steenhuis laat de Rijksuniversiteit, of eigenlijk de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ook de oude rijkswoning ernaast afbreken en opnieuw opbouwen, waarin voor

H.P. Steenhuis een magazijn-werkplaats met kelder beschikbaar komt die zij na oplevering gaat huren van de Rijksuniversiteit. In 1920 worden de gebouwen opgeleverd.

aanbesteding Tekening oude pand

De nieuwe H.P. Steenhuiswinkel aan de Oude Boteringestraat 26 is een Gemeentelijk Monument en wordt als volgt beschreven:

WINKELPAND, gesitueerd op de hoek van de Oude Boteringestraat en het Broerplein, in 1918-1920 gebouwd voor een pianofirma naar ontwerp van de Groninger architect J. Prummel in een eclectische bouwstijl met kenmerken van de neo-gotiek en de neo-Renaissance. (…) Fors pand, driezijdig vrijstaand, van algemeen belang voor de gemeente vanwege zijn betekenis voor de kunstgeschiedenis. Het gebouw is zeer zorgvuldig vormgegeven in een eclectische bouwstijl met kenmerken van de neogotiek en de neorenaissance. Bovendien door zijn situering op de hoek van een waardevolle gevelwand en liggend aan het Academieplein, een belangrijk element in zijn omgeving.

H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels blijft nog tot 1988 op deze locatie, eer zij naar de Rijksstraatweg 34-36 in Glimmen verhuist.