thuiswinkel-transparant

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid

Klimaatbeheersing voor Piano en Vleugel

Heeft u last van een ontstemde piano of vleugel? Dan ligt dat in de meeste gevallen aan een te grote schommeling in de luchtvochtigheid. Een goede luchtvochtigheid bevindt zich tussen de 50% en 65% en het liefst zo constant mogelijk. Een centrale verwarming of vloerverwarming kan de oorzaak zijn van het ontstemmen van uw instrument. Aan een oude voor droogte gevoelig instrument kan er schade ontstaan doordat de destijds gebruikte beenderlijm bij het krimpen van het hout de gelijmde delen niet meer vast kan houden. Let op! Een open systeem onder een vleugel heeft minder werking (werking ongeveer +15%  -15%) dan een gesloten systeem in een piano

Overweeg dan de aanschaf van een verdamper of een Dampp-Chaser Life Saver systeem voor een betere klimaatbeheersing onder uw vleugel of in uw piano. Na installatie zult u onmiddellijk een verbetering ervaren door een betere houdbare stemming en een prettiger speelaard. Uit het zicht weggewerkt bestrijd het systeem zowel droge als vochtige omstandigheden en houdt het vochtigheidsniveau in de piano of vleugel voortdurend constant. Wereldwijd worden er momenteel meer dan 500.000 piano’s en vleugels met een Dampp-Chaser Piano Life Saver System tegen vochtigheidsschommelingen beschermd.

Onzichtbaar geïnstalleerd in de piano of vleugel werkt het Dampp-Chaser System in stilte om te zorgen voor de volgende voordelen:

Stabilisering van de stemming door vermindering van de werking van de zangbodem
Het hele jaar door een beter gestemde piano of vleugel
Een lichtere speelaard van uw piano of vleugel
Roest en schimmel komen niet meer voor
Beschermt uw instrument tegen een snelle veroudering en houdt daarom meer waarde
Bij oude instrumenten blijven de lijm verbindingen beter vast zitten doordat er niet aan getrokken wordt door de droogte.